Cơ cấu tổ chức

1 logo trang tri


Ban Giám đốc
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ảnh
1    BS.CKII. Võ Chí Đại Phó Giám đốc  (Phụ trách điều hành)   0918.931.998
vochidai.chidai42@gmail.com
BS Đai
2  BS.CKII. Lê Văn Chúc Phó Giám đốc 0907.268.577
bschuccdchg@gmail.com
Hình BS chúc (1)
3  BS.CKII. Võ Hoàng Hận Phó Giám đốc 0949.457.818
bshoanghan@gmail.com
BS Han
 Phòng tổ chức- Hành chính
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ảnh
1    CN. Lê Thị Thanh hương TP.TC-HC    0919.744.977
thanhhuong75.CDC@gmail.com
Huong
Phòng kế hoạch- Tài chính
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ảnh
1    BS.CKI. Võ Quốc Tuấn TP. KH-TC    0918.593.309
qctuan.hg@gmail.com
Tuan
2  CN. Lâm Văn Hóa Phó phòng KH-TC
Kế toán trưởng
0939.488.199
hoa82hg@gmail.com
Hoa
Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Ký sinh trùng và Côn trùng.
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ảnh
1    BS. Võ Hoàng thới Trưởng khoa    0942.948.767
tcmr.haugiang@gmail.com
BS Thoi
2  BS.CKI. Phan Quốc Tuấn Phó khoa 0913.816.516
tcmr.haugiang@gmail.com
Tuan Phan
3  CN. Trần Thị Kiều Tiên Phó khoa 0903.652.677
tcmr.haugiang@gmail.com
Tien
 Phòng Khám tư vấn, Điều trị dự phòng và Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng.
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ảnh
1    BSCKI. Lê Thanh Phong Trưởng phòng khám    0987145198
bacsiphong1970@gmail.com
BS Phong
2  BS. Lê Thùy Nhiên Phó trưởng phòng khám 0919272482
thuynhienyak25@gmail.com
BS Nhien
  Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng.
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ảnh
1  CKI.YHCN. Nguyễn Văn Cường Phó khoa 0786350289
nguyencuong13021975@gmail.com
A Cuong
2  BS. Phan Văn Quý Phó khoa 0988990684 Quy
Khoa Dược - Vật tư y tế.
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ảnh
         
         
Khoa Truyền thông - Giáo dục sức khỏe.
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ảnh
1    CN. Đặng Bá Phát Phó khoa    0932830075
baphatt4g@gmail.com
Phat
2  KSCNTT. Nguyễn Hoàng Khang Phó khoa 0793939230
khangt4ghg@gmail.com
Khang
Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp.
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ảnh
1    BS.CKI. Lê Hoàng Anh Trưởng khoa    0908419555 H Anh
2  ThS. Nguyễn Hoàng Phương Phó khoa 0919438656 A Phuong
3  ThS. Nguyễn Thị Diễm Phương Phó khoa 0902574377
phuongt4ghg@gmail.com
V Phuong
 Khoa Phòng, chống HIV/AIDS. 
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ảnh
1    BS.CKI. Phan Văn Nhân Trưởng khoa    A Nhan
2  Hồ Thị Thanh Thủy Phó khoa 0988638709
thuycta1970@gmail.com
C Thuy
2 gioi thieu

 
[SITE_BTN_TOOL]