LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT TỈNH HẬU GIANG Từ ngày 31-01-2022 đến 06-02-2022

Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 04

Số kí hiệu 04
Ngày ban hành 21/01/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

THỜI

GIAN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lành

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Hận

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Chí Đại

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chúc

Thứ hai

31/01

(27 Tết)

 

Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Cả tuần).

- Trực tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

Nghĩ tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

Nghĩ tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

- Nghĩ tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

Thứ ba

01/02

(28 Tết)

 

Nghĩ tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

Nghĩ tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

Nghĩ tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

- Trực tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

Thứ tư

02/02

(29 Tết)

Nghĩ tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

V/v kiểm tra, giám sát trước, trong “Chiến dịch uống bổ sung Vitamin A đợt II năm 2021” và giám sát TCMR tháng 02/2022 tại huyện Phụng Hiệp.

- Trực tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

V/v kiểm tra, giám sát trước, trong “Chiến dịch uống bổ sung Vitamin A đợt II năm 2021” và giám sát TCMR tháng 02/2022 tại huyện Long Mỹ.       

 

Thứ năm

03/02

(Mùng 1 Tết)

 

V/v kiểm tra, giám sát trước, trong “Chiến dịch uống bổ sung Vitamin A đợt II năm 2021” và giám sát TCMR tháng 02/2022 tại  các huyện

- Trực tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022.

V/v kiểm tra, giám sát trước, trong “Chiến dịch uống bổ sung Vitamin A đợt II năm 2021” và giám sát TCMR tháng 02/2022 tại huyện Phụng Hiệp.

Nghĩ tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

V/v kiểm tra, giám sát trước, trong “Chiến dịch uống bổ sung Vitamin A đợt II năm 2021” và giám sát TCMR tháng 02/2022 tại huyện Long Mỹ.

Thứ sáu

04/01

(Mùng 2 Tết)

 

V/v kiểm tra, giám sát trước, trong “Chiến dịch uống bổ sung Vitamin A đợt II năm 2021” và giám sát TCMR tháng 02/2022 tại  các huyện

V/v kiểm tra, giám sát trước, trong “Chiến dịch uống bổ sung Vitamin A đợt II năm 2021” và giám sát TCMR tháng 02/2022 tại huyện Phụng Hiệp.

Nghĩ tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

V/v kiểm tra, giám sát trước, trong “Chiến dịch uống bổ sung Vitamin A đợt II năm 2021” và giám sát TCMR tháng 02/2022 tại huyện Long Mỹ.

Thứ bảy

05/01

(Mùng 3 Tết)

V/v kiểm tra, giám sát trước, trong “Chiến dịch uống bổ sung Vitamin A đợt II năm 2021” và giám sát TCMR tháng 02/2022 tại  các huyện

V/v kiểm tra, giám sát trước, trong “Chiến dịch uống bổ sung Vitamin A đợt II năm 2021” và giám sát TCMR tháng 02/2022 tại huyện Phụng Hiệp.

 

V/v kiểm tra, giám sát trước, trong “Chiến dịch uống bổ sung Vitamin A đợt II năm 2021” và giám sát TCMR tháng 02/2022 tại huyện Long Mỹ.

Chủ nhật

06/01

(Mùng 4 Tết)

 

 

 

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]