Lịch làm việc của ban giám đốc trung tâm kiểm soát tỉnh hậu giang từ ngày 03-01-2022 đến 09-01-2022

Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 01

Số kí hiệu 01
Ngày ban hành 03/01/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

THỜI

GIAN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lành

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Hận

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Chí Đại

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chúc

Thứ hai

03/01

 

- Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Cả tuần).

- Giám sát TCMR tháng 01/2022, Điểm tại huyện Châu Thành A và Phụng Hiệp.

Trực Tết Dương lịch

- Giám sát TCMR tháng 01/2022, Điểm tại Phụng Hiệp

Nghĩ tết dương lịch

- Giám sát TCMR tháng 01/2022, Điểm tại TX Long Mỹ

Thứ ba

04/01

 

- Giám sát điều trị F0 tại nhà và TCMR tháng 01/2022, Điểm tại huyện Châu Thành

- Giám sát TCMR tháng 01/2022, Điểm tại Phụng Hiệp

- Điều tra, giám sát Covid-19, Điểm tại Tp. Vị Thanh

- Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

05/01

 

- Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Phụng Hiệp và Long Mỹ

- Giám sát TCMR tháng 01/2022, Điểm tại Phụng Hiệp

- Điều tra, giám sát Covid-19, Điểm tại Tp. Vị Thanh

- Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

06/01

 

- Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tp Ngã Bảy và huyện Châu Thành A.

- Làm việc tại cơ quan

- Điều tra, giám sát Covid-19, Điểm tại Tp. Vị Thanh

- Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

07/01

7 giờ 30 phút: Giám sát điều tri F0 tại nhà, điểm tại huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30 phút: Giám sát điều tri F0 tại nhà, điểm tại huyện Phụng Hiệp.

- Làm việc tại cơ quan

- Giám sát tiêm vắc xin Covid-19, Điểm tại TTKSBT

- Điều tra, giám sát Covid-19, Điểm tại Tp. Vị Thanh

- Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

08/01

- Kiểm tra, giám sát mô hình Trạm y tế lưu động tại huyện Châu Thành

- Kiểm tra, giám sát Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại tp Ngã Bảy.

 

- Điều tra, giám sát Covid-19, Điểm tại Tp. Vị Thanh

 

Chủ nhật

09/01

- Giám sát điều trị F0 tại nhà, điểm tại huyện Phụng Hiệp.

 

- Điều tra, giám sát Covid-19, Điểm tại Tp. Vị Thanh

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]