Lịch làm việc của ban giám đốc trung tâm kiểm soát tỉnh hậu giang từ ngày 06-6-2022 đến 12-6-2022

Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 22

Số kí hiệu 22
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

THỜI

GIAN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Chí Đại

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Hận

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chúc

Thứ hai

6/6/2022

 

- Sáng: làm việc tại cơ quan

- Chiều 13h30: Họp cấp ủy, Điểm tại phòng họp CDC.

- 14h30: Họp Chi bộ 5 họp. Điểm tại phòng họp CDC.

-

7 giờ 30’: Kiểm tra công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

 

- Chiều 13h30: Họp cấp ủy, Điểm tại phòng họp CDC.

 

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều 13h30: Họp cấp ủy, Điểm tại phòng họp CDC.

Thứ ba

07/6/2022

- Sáng: làm việc tại cơ quan

- Chiều:  10 giờ 00’: làm việc với Đoàn Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp. Điểm tại Phòng họp CDC (mời toàn thể VC)

- Chiều:  13 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết lần thứ 12, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh do vi rút Zika, bệnh Tay chân miệng năm 2022 (theo Giấy mời số 02/GM-BCĐ ngày 03/6/2022). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

7 giờ 30’: Kiểm tra công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

13 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết lần thứ 12, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh do vi rút Zika, bệnh Tay chân miệng năm 2022. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

 

- Sáng: làm việc tại cơ quan

- Chiều:  10 giờ 00’: làm việc với Đoàn Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp. Điểm tại Phòng họp CDC 

- Chiều:  13 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết lần thứ 12, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh do vi rút Zika, bệnh Tay chân miệng năm 2022. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

Thứ tư

08/6/2022

- Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19, trên địa bàn huyện Châu Thành A

- Sáng: 7 giờ 30’: Kiểm tra công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19, trên địa bàn huyện Vị Thủy

Thứ năm

09/6/2022

6 giờ 30’: Dự Lễ phát động hưởng ứng “Tháng Hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy”. Điểm tại Công viên Xà No, thành phố Vị Thanh.

- 14 giờ: Họp Chi bộ 1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Điểm tại Phòng họp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang.

 

Tham dự Hội nghị Sơ kết hoạt động năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của Dự án " Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19", Điểm tại Nha Trang - Khánh Hòa

Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19, trên địa bàn huyện Vị Thủy

Thứ sáu

10/6/2022

-Kiểm tra công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A

Tham dự Hội nghị Sơ kết hoạt động năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của Dự án " Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19", Điểm tại Nha Trang - Khánh Hòa

Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19, trên địa bàn huyện Vị Thủy

Thứ bảy

11/6/2022

 

 Tham dự Hội nghị Sơ kết hoạt động năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của Dự án " Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19", Điểm tại Nha Trang - Khánh Hòa

 Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19, trên địa bàn huyện Vị Thủy

Chủ nhật

12/6/2022

 

 Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19, trên địa bàn Tx Long Mỹ

 Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19, trên địa bàn huyện Vị Thủy

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]