Lịch làm việc của ban giám đốc trung tâm kiểm soát tỉnh hậu giang (từ ngày 07/11/2022 đến 13/11/2022)

Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 44

Số kí hiệu 44
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

THỜI

GIAN

GIÁM ĐỐC

Trương Văn Hạnh

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Chí Đại

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Hận

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chúc

Thứ hai

31/10/2022

Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch (cả tuần)

6h45: Dự Chào cờ đầu tháng tại Trụ sở Cơ quan Sở Y tế.

 

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

 

 

6h45: Dự Chào cờ đầu tháng tại Trụ sở Cơ quan Sở Y tế.

- 7h30: Dự khai giảng Lớp TOT cán bộ Y tế xã tại Sở Y tế

- Chiu: 13h30, dư họp Công tác Phòng, chống ma túy, Điểm tại Công An tỉnh

 

6h45: Dự Chào cờ đầu tháng tại Trụ sở Cơ quan Sở Y tế.

 

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

6h45: Dự Chào cờ đầu tháng tại Trụ sở Cơ quan Sở Y tế.

 

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

01/11/2022

- Sáng7h30, Giám sát công tác Phòng chống tác hại thuốc lá tại huyện Châu Thành A

 

- Chiu: 13h30, Giám sát công tác Phòng chống tác hại thuốc lá tại huyện Châu Thành A

- Sáng8h00, Họp cấp ủy Đảng ủy bộ phận Trung tâm KSBT, Điểm tại Phòng họp đơn vị

 

- Chiu: 14h00, làm việc với TTYT thành phố Vị Thanh về việc tiêm phòng vắc xin Covid-19

- Sáng8h00, Họp cấp ủy Đảng ủy bộ phận Trung tâm KSBT, Điểm tại Phòng họp đơn vị

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

- Sáng7h30, Giám sát công tác Phòng chống tác hại thuốc lá tại huyện Châu Thành A

 

- Chiu: 13h30, tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028, Điểm tại Hội trường Sở Y tế

Thứ tư

02/11/2022

- Sáng8h00, Họp giải quyết thu hồi nợ tạm ứng, Điểm tại Hội trường đơn vị

 

- Chiu: 13h30, Giám sát công tác Phòng chống tác hại thuốc lá tại huyện Châu Thành A

- Sáng7h30, Giảng bài Lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cán bộ Y tế”, Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

- Sáng8h00, Họp giải quyết thu hồi nợ tạm ứng, Điểm tại Hội trường đơn vị

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

- Sáng7h30, Giám sát công tác Phòng chống tác hại thuốc lá tại huyện Châu Thành A

- Chiu: 13h30, Giám sát công tác Phòng chống tác hại thuốc lá tại huyện Châu Thành A

Thứ năm

03/11/2022

- SángGiám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện, thị xã, thành phố

- Chiu: 13h30, Giám sát công tác Phòng chống tác hại thuốc lá tại huyện Châu Thành A

- SángGiám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện Châu Thành A, thành phố Vị Thanh

 

- Chiu: Giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện Châu Thành A, thành phố Vị Thanh

- SángGiám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện Phụng Hiệp, Tx. Long Mỹ, huyện Long Mỹ

- Chiu: Giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện Phụng Hiệp, Tx. Long Mỹ, huyện Long Mỹ

- SángGiám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện, thị xã, thành phố

 

- Chiu: 13h30, Giám sát công tác Phòng chống tác hại thuốc lá tại huyện Châu Thành A

Thứ sáu

04/11/2022

- SángGiám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện, thị xã, thành phố

 

-    Chiu: Giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện, thị xã, thành phố

- SángGiám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện Châu Thành A, thành phố Vị Thanh

 

-    Chiu: Làm việc tại cơ quan

- SángGiám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện Phụng Hiệp, Tx. Long Mỹ, huyện Long Mỹ    

-    Chiu: Giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện Phụng Hiệp, Tx. Long Mỹ, huyện Long Mỹ    

- SángGiám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện, Vị Thủy, Châu Thành, Tp. Ngã Bảy

Chiu: Giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện, Vị Thủy, Châu Thành, Tp. Ngã Bảy

Thứ bảy

05/11/2022

- SángGiám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện, thị xã, thành phố

- Chiu: Giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện, thị xã, thành phố

- SángGiám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện Châu Thành A, thành phố Vị Thanh

-    Chiu: Giám sát công tác phòng, chống Sốt xuất huyết, Điểm tại Phường 1, Phường 3, Phường 4 Tp. Vị Thanh

- SángGiám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện Phụng Hiệp, Tx. Long Mỹ, huyện Long Mỹ

- Chiu: Giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện Phụng Hiệp, Tx. Long Mỹ, huyện Long Mỹ

- SángGiám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện, Vị Thủy, Châu Thành, Tp. Ngã Bảy

- Chiu: Giám sát tiêm chủng mở rộng tháng 11/2022, Điểm tại huyện, Vị Thủy, Châu Thành, Tp. Ngã Bảy

Chủ nhật

06/11/2022

  8h00: Tham dự Phiên họp thứ 18 trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid – 19 với địa phương (trực tuyến xuống cấp xã), Bs. Lâm cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]