Lịch làm việc của ban giám đốc trung tâm kiểm soát tỉnh hậu giang từ ngày 07-3-2022 đến 13-3-2022

Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 09

Số kí hiệu 09
Ngày ban hành 11/03/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

THỜI

GIAN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lành

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Hận

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Chí Đại

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chúc

Thứ hai

07/3/2022

Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Cả tuần).

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

08/03/2022

Sáng: V/v Kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác quản lý F0 tại các Trạm Y tế lưu động trên địa bàn tỉnh

Chiều: Làm việc tại cơ quan

V/v Kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác quản lý F0 tại các Trạm Y tế lưu động,  điểm tại huyện Phụng Hiệp

V/v Kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác quản lý F0 tại các Trạm Y tế lưu động, Điểm tại huyện Vị Thủy

V/v Kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác quản lý F0 tại các Trạm Y tế lưu động tại thị xã Long Mỹ.

Thứ tư

09/3/2022

Sáng: Kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác quản lý F0 tại các Trạm Y tế lưu động trên địa bàn tỉnh

Chiều:  14 giờ: Họp Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Điểm tại Phòng họp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang.

V/v Kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác quản lý F0 tại các Trạm Y tế lưu động,  điểm tại huyện Phụng Hiệp

V/v Kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác quản lý F0 tại các Trạm Y tế lưu động, Điểm tại huyện Vị Thủy

V/v Kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác quản lý F0 tại các Trạm Y tế lưu động tại thị xã Long Mỹ.

Thứ năm

10/3/2022

Sáng Kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác quản lý F0 tại các Trạm Y tế lưu động trên địa bàn tỉnh

Chiều: Làm việc tại cơ quan

V/v Kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác quản lý F0 tại các Trạm Y tế lưu động,  điểm tại huyện Phụng Hiệp

- 8 giờ: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác CSSKBMTE/SKSS năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Điểm tại Phòng họp Sở Y tế.

Chiều: Làm việc tại cơ quan

V/v Kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác quản lý F0 tại các Trạm Y tế lưu động, Điểm tại huyện Vị Thủy

V/v Kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác quản lý F0 tại các Trạm Y tế lưu động tại thị xã Long Mỹ.

Thứ sáu

11/3/2022

Làm việc tại cơ quan

- 8 giờ 30’: Tham dự trực tuyến Hội nghị Tổng kết công tác Phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022; Công bố kết quả loại trừ bệnh sốt rét năm 2021 . Điểm tại Phòng họp Sở Y tế.

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

12/3/2022

Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

 

Chủ nhật

13/3/2022

 

Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]