Lịch làm việc của ban giám đốc trung tâm kiểm soát tỉnh hậu giang ( từ ngày 09/01/2023 đến 15/01/2023)

Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc

Số kí hiệu 02
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

THỜI

GIAN

GIÁM ĐỐC

Trương Văn Hạnh

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Chí Đại

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Hận

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chúc

Thứ hai

09/01/2023

Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch (cả tuần)

- SángLàm việc tại cơ quan

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

SángLàm việc tại cơ quan

- Chiu: 13h30, Dự Hội tổng kết cuối năm tại Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang

 

- SángLàm việc tại cơ quan

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

Kiểm tra công tác Y tế dự phòng cuối năm 2022, Điểm tại Thị xã Long Mỹ

Thứ ba

10/01/2023

- SángLàm việc tại cơ quan

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Kiểm tra công tác PC SXH và Tay chân miệng tại Tp. Vị Thanh.

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

- SángLàm việc tại cơ quan

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra công tác Y tế dự phòng cuối năm 2022, Điểm tại huyện Phụng Hiệp

Thứ tư

11/01/2023

- SángLàm việc tại cơ quan

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

- SángLàm việc tại cơ quan

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

- SángLàm việc tại cơ quan

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra công tác Y tế dự phòng cuối năm 2022, Điểm tại TP. Ngã Bảy

Thứ năm

12/01/2023

- SángLàm việc tại cơ quan

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Kiểm tra công tác PC SXH và Tay chân miệng tại huyện Châu Thành A

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

- SángLàm việc tại cơ quan

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra công tác Y tế dự phòng cuối năm 2022, Điểm tại huyện Châu Thành A

Thứ sáu

13/01/2023

 - Sáng8h00, họp báo tuần 02, Điểm tại Phòng họp đơn vị

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 - Sáng8h00, họp báo tuần 02, Điểm tại Phòng họp đơn vị

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

Nghỉ phép

Kiểm tra công tác Y tế dự phòng cuối năm 2022, Điểm tại huyện Châu Thành

Thứ bảy

14/01/2023

 

 

 

 

Chủ nhật

15/01/2022

 

 

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]