Lịch làm việc của ban giám đốc trung tâm kiểm soát tỉnh hậu giang từ ngày 11-7-2022 đến 17-7-2022

Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 27

Số kí hiệu 27
Ngày ban hành 08/07/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

THỜI

GIAN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Chí Đại

PHÓ GIÁM ĐỐC

    Võ Hoàng Hận                  

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chúc

Thứ hai

11/7/2022

Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 (cả tuần)

V/v giám sát tiêm ngừa phòng Covid-19 và phòng chống SXH, tay chân miệng tại các huyện thị xã Tp.

Làm việc tại cơ quan                          

Làm việc tại cơ quan

14 giờ: Hội thảo (trực tuyến) gớp ý dự thảo chiến lược quốc gia phòng chống tác hại Thuốc lá, Điểm tại Hội trường TTKSBT

Thứ ba

12/7/2022

V/v giám sát tiêm ngừa phòng Covid-19 và phòng chống SXH, tay chân miệng tại các huyện thị xã Tp.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

13/7/2022

V/v giám sát tiêm ngừa phòng Covid-19 và phòng chống SXH, tay chân miệng tại các huyện thị xã Tp.

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra công tác Kiểm soát bệnh tật tại tuyến y tế cơ sở 6 tháng đầu năm 2022, Điểm tại huyện Châu Thành

Thứ năm

14/7/2022

V/v giám sát tiêm ngừa phòng Covid-19 và phòng chống SXH, tay chân miệng tại các huyện thị xã Tp.

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra công tác Kiểm soát bệnh tật tại tuyến y tế cơ sở 6 tháng đầu năm 2022, Điểm tại TP. Ngã Bảy

Thứ sáu

15/7/2022

V/v giám sát tiêm ngừa phòng Covid-19 và phòng chống SXH, tay chân miệng tại các huyện thị xã Tp.

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra công tác Kiểm soát bệnh tật tại tuyến y tế cơ sở 6 tháng đầu năm 2022, Điểm tại huyện Phụng Hiệp

Thứ bảy

16/7/2022

V/v giám sát tiêm ngừa phòng Covid-19 và phòng chống SXH, tay chân miệng tại các huyện thị xã Tp.

 

 

Chủ nhật

17/7/2022

V/v giám sát tiêm ngừa phòng Covid-19 và phòng chống SXH, tay chân miệng tại các huyện thị xã Tp.

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]