Lịch làm việc của ban giám đốc trung tâm kiểm soát tỉnh hậu giang từ ngày 14-3-2022 đến 18-3-2022

Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 10

Số kí hiệu 10
Ngày ban hành 18/03/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

THỜI

GIAN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lành

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Hận

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Chí Đại

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chúc

Thứ hai

14/3/2022

Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Cả tuần).

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

15/03/2022

Giám sát hoạt động các chương trình thuộc lĩnh vực Kiểm soát bệnh tật năm 2022, Điểm tại Tp. Ngã Bảy

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Giám sát hoạt động các chương trình thuộc lĩnh vực Kiểm soát bệnh tật năm 2022, Điểm tại Tp. Ngã Bảy

 

Thứ tư

16/3/2022

Giám sát hoạt động các chương trình thuộc lĩnh vực Kiểm soát bệnh tật năm 2022, Điểm tại huyện Phụng Hiệp.

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Nghĩ ốm

Sáng: Làm việc tại cơ quan.

14 giờ: Tham dự Hội thảo trực tuyến  về thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá nghị , Điểm tại TTKSBT

Giám sát hoạt động các chương trình thuộc lĩnh vực Kiểm soát bệnh tật năm 2022, Điểm tại huyện Phụng Hiệp

Thứ năm

17/3/2022

Giám sát hoạt động các chương trình thuộc lĩnh vực Kiểm soát bệnh tật năm 2022, Điểm tại huyện Châu Thành A

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Nghĩ ốm

Sáng: Làm việc tại cơ quan

 14 giờ: Dự hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc rà soát nhu cầu sử dụng vắc xin AstraZeneca. Điểm tại Phòng họp Sở Y tế.

Giám sát hoạt động các chương trình thuộc lĩnh vực Kiểm soát bệnh tật năm 2022, Điểm tại huyện Châu Thành A

Thứ sáu

18/3/2022

Giám sát hoạt động các chương trình thuộc lĩnh vực Kiểm soát bệnh tật năm 2022, Điểm tại huyện Long Mỹ

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Nghĩ ốm

Làm việc tại cơ quan

Giám sát hoạt động các chương trình thuộc lĩnh vực Kiểm soát bệnh tật năm 2022, Điểm tại huyện Long Mỹ

Thứ bảy

19/3/2022

Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

 

Chủ nhật

20/3/2022

 

Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]