Lịch làm việc của ban giám đốc trung tâm kiểm soát tỉnh hậu giang từ ngày 18-4-2022 đến 24-4-2022

Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 15

Số kí hiệu 15
Ngày ban hành 15/04/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

THỜI

GIAN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lành

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Hận

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Chí Đại

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chúc

Thứ hai

18/4/2022

Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Cả tuần).

Sáng: Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 , Điểm tại Tp. Ngã Bảy

13 giờ 30’: Tập huấn hướng dẫn triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022, Điểm tại TTKSBT.

Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 , Điểm tại huyện Phụng Hiệp

Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 , Điểm tại Châu Thành A

Sáng: Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 , Điểm tại huyện Châu Thành

 

 

13 giờ 30’:Tập huấn hướng dẫn triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022, Điểm tại TTKSBT.

 

Thứ ba

19/4/2022

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

20/4/2022

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’: Dự họp triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022 và Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Châu Thành A. Phòng họp trực tuyến UBND huyện Châu Thành A.

7 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 lồng ghép triển khai dự thảo Kế hoạch tiêm Vắcxin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện năm 2022. Điểm tại Hội trường II, UBND huyện Châu Thành.

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

21/4/2022

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’: Họp về công tác quy hoạch cán bộ: Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’: Họp về công tác quy hoạch cán bộ: Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’: Họp về công tác quy hoạch cán bộ: Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’: Họp về công tác quy hoạch cán bộ: Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

Thứ sáu

22/4/2022

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

23/4/2022

Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

 

Chủ nhật

24/4/2022

 

Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]