Lịch làm việc của ban giám đốc trung tâm kiểm soát tỉnh hậu giang từ ngày 23-5-2022 đến 29-5-2022

Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 20

Số kí hiệu 20
Ngày ban hành 20/05/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

THỜI

GIAN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Chí Đại

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Hận

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chúc

Thứ hai

23/5/2022

Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Cả tuần).

- Sáng: V/v giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi. Điểm tại Thị xã Long Mỹ

Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi. Điểm tại huyện Long Mỹ

Thứ ba

24/5/2022

- Sáng: V/v giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi. Điểm tại Thị xã Long Mỹ

Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi. Điểm tại huyện Long Mỹ

Thứ tư

25/5/2022

- Sáng: V/v giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi. Điểm tại Thị xã Long Mỹ

Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi. Điểm tại huyện Long Mỹ

Thứ năm

26/5/2022

- Sáng: V/v giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi. Điểm tại Thị xã Long Mỹ

Giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi. Điểm tại huyện Long Mỹ

Thứ sáu

27/5/2022

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

28/5/2022

Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 

 

Chủ nhật

29/5/2022

Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]