Lịch làm việc của ban giám đốc trung tâm kiểm soát tỉnh hậu giang từ ngày 25-7-2022 đến 31-7-2022

Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 29

Số kí hiệu 29
Ngày ban hành 22/07/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

THỜI

GIAN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Chí Đại

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Hận

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chúc

Thứ hai

25/7/2022

Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 (cả tuần)

  - Làm việc tại cơ quan

 

 - Làm việc tại cơ quan

 

Tham dự mít tinh phát động Vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân, Điểm tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương

Thứ ba

26/7/2022

  - Làm việc tại cơ quan

13 giờ 30’: Họp báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và những khó khăn, kiến nghị (mời Ban Giám đốc, Lãnh đạo các Khoa/ Phòng chức năng và Kế toán Trưởng) cùng dự). Điểm tại Phòng họp Trung tâm KSBT tỉnh.

 - Làm việc tại cơ quan

13 giờ 30’: Họp báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và những khó khăn, kiến nghị Điểm tại Phòng họp Trung tâm KSBT tỉnh

 Làm việc tại cơ quan

 

Thứ tư

27/7/2022

V/v giám sát xử lý phòng chống SXH, tay chân miệng tại các huyện TX, thành phố.

 

- Làm việc tại cơ quan

Tham dự Hội thảo phố biến văn bản QPPL về vệ sinh lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp, Điểm tại Hội trường Khác Sạn Như Minh Plaza (Thành phố Đà Nẵng)

Thứ năm

28/7/2022

V/v giám sát xử lý phòng chống SXH, tay chân miệng tại các huyện TX, thành phố.

 

- Làm việc tại cơ quan

Tham dự Hội thảo phố biến văn bản QPPL về vệ sinh lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp, Điểm tại Hội trường Khác Sạn Như Minh Plaza (Thành phố Đà Nẵng)

Thứ sáu

29/7/2022

V/v giám sát xử lý phòng chống SXH, tay chân miệng tại các huyện TX, thành phố.

 

 - Làm việc tại cơ quan

 

Tham dự Hội thảo phố biến văn bản QPPL về vệ sinh lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp, Điểm tại Hội trường Khác Sạn Như Minh Plaza (Thành phố Đà Nẵng)

Thứ bảy

30/7/2022

V/v giám sát xử lý phòng chống SXH, tay chân miệng tại các huyện TX, thành phố.

V/v giám sát xử lý phòng chống SXH, tay chân miệng điểm tại thành phố Ngã Bảy.

V/v giám sát xử lý phòng chống SXH, tay chân miệng điểm tại huyện Long Mỹ

Chủ nhật

31/7/2022

V/v giám sát xử lý phòng chống SXH, tay chân miệng tại các huyện TX, thành phố.

V/v giám sát xử lý phòng chống SXH, tay chân miệng điểm tại thành phố Ngã Bảy.

V/v giám sát xử lý phòng chống SXH, tay chân miệng điểm tại huyện Long Mỹ

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]