Lịch làm việc của ban giám đốc trung tâm kiểm soát tỉnh hậu giang từ ngày 29-8-2022 đến 04-9-2022

Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 33

Số kí hiệu 33
Ngày ban hành 26/08/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

THỜI

GIAN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Chí Đại

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Hận

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chúc

Thứ hai

29/8/2022

Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch (cả tuần)

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch, Điểm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Tập huấn hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch (Theo KH 113/KH-KSBT, ngày 15/8/2022), điểm Trung tâm Y tế Châu Thành

 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

30/8/2022

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch, Điểm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Tập huấn hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch (Theo KH 113/KH-KSBT, ngày 15/8/2022), điểm Trung tâm Y tế Ngã Bảy.

 

Tập huấn Truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang năm 2022, (Theo KH 116/KH-KSBT, ngày 15/8/2022) điểm tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

Thứ tư

31/8/2022

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch, Điểm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Tập huấn hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch (Theo KH 113/KH-KSBT, ngày 15/8/2022) , điểm Trung tâm Y tế Phụng Hiệp

Tập huấn Truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang năm 2022, (Theo KH 116/KH-KSBT, ngày 15/8/2022) điểm tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

Thứ năm

01/9/2022

- Trực lễ Quốc khánh 02/9

- Nghỉ Quốc khánh 02/9

- Nghỉ Quốc khánh 02/9

Thứ sáu

02/9/2022

- Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

-  Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

- Trực lễ Quốc khánh 02/9

Thứ bảy

03/9/2022

- Trực lễ Quốc khánh 02/9

 - Giám sát Tiêm chủng mở rộng tháng 9/2022 tại các huyện Long Mỹ

- Giám sát Tiêm chủng mở rộng tháng 9/2022 tại các huyện Châu Thành A 

Chủ nhật

04/9/2022

- Trực lễ Quốc khánh 02/9

 - Giám sát Tiêm chủng mở rộng tháng 9/2022 tại các huyện Long Mỹ

 - Giám sát Tiêm chủng mở rộng tháng 9/2022 tại huyện Vị Thủy

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]