Lịch làm việc của ban giám đốc trung tâm kiểm soát tỉnh hậu giang từ ngày 30/01/2023 đến 05-02-2023

Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 04

Số kí hiệu 04
Ngày ban hành 27/01/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

THỜI

GIAN

GIÁM ĐỐC

Trương Văn Hạnh

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Chí Đại

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Hận

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chúc

Thứ hai

30/01/2023

Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch (cả tuần)

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Giám sát công tác phòng chống dịch, Điểm tại Tp. Vị Thanh

- Chiều: Giám sát công tác phòng chống dịch, Điểm tại Tp. Vị Thanh

Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Nghỉ phép

- Chiều: Nghỉ phép

 

Thứ ba

31/01/2023

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Giám sát công tác phòng chống dịch, Điểm tại huyện Châu Thành

- Chiều: Giám sát công tác phòng chống dịch, Điểm tại huyện Châu Thành

Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Nghỉ phép

- Chiều: Nghỉ phép

 

Thứ tư

01/02/2023

- Sáng: Giám sát công tác phòng chống dịch, Điểm tại huyện Châu Thành

- Chiều: Giám sát công tác phòng chống dịch, Điểm tại huyện Châu Thành A.

- Sáng: Giám sát công tác phòng chống dịch, Điểm tại Phụng Hiệp

- Chiều: Giám sát công tác phòng chống dịch, Điểm tại huyện Phụng Hiệp

Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

02/02/2023

- Sáng: Giám sát công tác phòng chống dịch, Điểm tại huyện Phụng Hiệp

- Chiều: Giám sát công tác phòng chống dịch, Điểm tại TX Long Mỹ.

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

03/02/2023

- Sáng: 08 giờ 00, Họp Báo tuần tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: 08 giờ 00, Họp Báo tuần tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: 08 giờ 00, Họp Báo tuần tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: 08 giờ 00, Họp Báo tuần tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

04/02/2023

 

 

 

 

Chủ nhật

05/02/2023

 

 

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]