Lịch làm việc của ban giám đốc trung tâm kiểm soát tỉnh hậu giang (từ ngày 31/10/2022 đến 06/11/2022)

Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 43

Số kí hiệu 43
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

THỜI

GIAN

GIÁM ĐỐC

Trương Văn Hạnh

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Chí Đại

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Hận

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chúc

Thứ hai

14/11/2022

Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch (cả tuần)

- Sáng7h30, kiểm tra sau chiến dịch tổng VSMT diệt muỗi, PC Sốt xuất huyết, TCM và bệnh do vi rút Zika, Điểm tại huyện Long Mỹ

- Chiu: 13h30, kiểm tra sau chiến dịch tổng VSMT diệt muỗi, PC Sốt xuất huyết, TCM và bệnh do vi rút Zika, Điểm tại huyện Long Mỹ

 

 

- Sáng7h30, Dự Lớp tập huấn PC HIV/AIDS tại Hậu Giang

 

- Chiu: 14h00, Họp Ban Chấp hành Đảng ủy bộ phận, Điểm tại Phòng họp đơn vị

 

 

- SángLàm việc tại cơ quan

 

 

- Chiu: 14h00, Họp Ban Chấp hành Đảng ủy bộ phận, Điểm tại Phòng họp đơn vị

 

 

- Sáng8h00, Họp Chi bộ 4, Điểm tại Phòng họp đơn vị

- Chiu: 14h00, Họp Ban Chấp hành Đảng ủy bộ phận, Điểm tại Phòng họp đơn vị

Thứ ba

15/11/2022

- Sáng7h30, kiểm tra sau chiến dịch tổng VSMT diệt muỗi, PC Sốt xuất huyết, TCM và bệnh do vi rút Zika, Điểm tại Thị xã Long Mỹ

- Chiu: 13h30, kiểm tra sau chiến dịch tổng VSMT diệt muỗi, PC Sốt xuất huyết, TCM và bệnh do vi rút Zika, Điểm tại Thị xã Long Mỹ

- Sáng8h00, Họp Phòng KHTC, Điểm tại Phòng họp đơn vị

 

 

- Chiu: 14h00, Họp Khoa Xét nghiệm, Điểm tại Phòng họp đơn vị

 

- SángLàm việc tại cơ quan

 

 

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

- Sáng7h30, kiểm tra công tác PC THTL năm 2022, Điểm tại TP. Ngã Bảy

 

- Chiu: 13h30, kiểm tra công tác PC THTL năm 2022, Điểm tại TP. Ngã Bảy

 

Thứ tư

16/11/2022

- Sáng7h30, kiểm tra sau chiến dịch tổng VSMT diệt muỗi, PC Sốt xuất huyết, TCM và bệnh do vi rút Zika, Điểm tại huyện Vị Thủy

- Chiu: 13h30, kiểm tra sau chiến dịch tổng VSMT diệt muỗi, PC Sốt xuất huyết, TCM và bệnh do vi rút Zika, Điểm tại huyện Vị Thủy

- Sáng8h00, Họp Khoa PC HIV/AIDS, Điểm tại Phòng họp đơn vị

 

 

- Chiu: 14h00, họp với Công An tỉnh về việc các gói thầu Công ty Việt Á

- SángLàm việc tại cơ quan

 

 

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

- Sáng7h30, kiểm tra công tác PC THTL năm 2022, Điểm tại TP. Ngã Bảy

 

- Chiu: 13h30, kiểm tra công tác PC THTL năm 2022, Điểm tại TP. Ngã Bảy

 

Thứ năm

17/11/2022

- Sáng7h30, kiểm tra sau chiến dịch tổng VSMT diệt muỗi, PC Sốt xuất huyết, TCM và bệnh do vi rút Zika, Điểm tại Tp. Vị Thanh

- Chiu: 13h30, kiểm tra sau chiến dịch tổng VSMT diệt muỗi, PC Sốt xuất huyết, TCM và bệnh do vi rút Zika, Điểm tại Tp. Vị Thanh

- SángLàm việc tại cơ quan

 

 

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

- SángLàm việc tại cơ quan

 

 

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

- SángLàm việc tại cơ quan

 

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ sáu

18/11/2022

- Sáng8h00, Họp báo tuần 46, Điểm tại Phòng họp đơn vị

 

- Chiu: 13h30, kiểm tra sau chiến dịch tổng VSMT diệt muỗi, PC Sốt xuất huyết, TCM và bệnh do vi rút Zika, Điểm tại TP. Ngã Bảy

- Sáng8h00, Họp báo tuần 46, Điểm tại Phòng họp đơn vị

 

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

- Sáng8h00, Họp báo tuần 46, Điểm tại Phòng họp đơn vị

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

- Sáng8h00, Họp báo tuần 46, Điểm tại Phòng họp đơn vị

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ bảy

19/11/2022

 

 

 

 

Chủ nhật

20/11/2022

 

 

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]