Lịch trực tết nguyên đán quý mão 2023 (Từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023)

Lịch trực tết quí mão năm 2023

Số kí hiệu 03.
Ngày ban hành 19/01/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

Ngày Tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nội dung trực

20/01/2023
(29 Tết)

Võ Quốc Tuấn

Trưởng phòng KH-TC

0918.593309

Trực Lãnh đạo

Nguyễn Hoàng Lộng

Viên chức

0332.013.774

Trực phòng chống dịch

Trương Khánh Lâm

Viên chức

0901.090.040

Trực thống kê, báo cáo số liệu PCD

Đặng Lê Thúy Hằng

Viên chức

0902.959.372

Trực xét nghiệm

Dương Công Đặng

Tài xế

0908.842.074

Trực Lái xe

Dương Hiếu Triệu

Bảo vệ

0389.914.643

Trực Bảo vệ

21/01/2023
(30 Tết)

 

Trương Văn Hạnh

Giám đốc

0908.659827

Trực Lãnh đạo

Nguyễn Tấn Bảo

Viên chức

0939.819.990

Trực phòng chống dịch

Lê Cẩm Tú

Viên chức

0702.806.226

Trực thống kê, báo cáo số liệu PCD

Nguyễn Thị Phương Lam

Viên chức

0944.405.870

Trực xét nghiệm

Dương Công Đặng

Tài xế

0908.842.074

Trực Lái xe

Lê Ngọc Trọng

Bảo vệ

0788.968.960

Trực Bảo vệ

22/01/2023
(Mùng 1 Tết)

 

Lê Văn Chúc

Phó Giám đốc

0907.268.577

Trực Lãnh đạo

Bùi Thế Bảo

Viên chức

0365.237277

Trực phòng chống dịch

Lê Cẩm Tú

Viên chức

0702.806.226

Trực thống kê, báo cáo số liệu PCD

Nguyễn Văn Cường

Viên chức

0786.350.289

Trực xét nghiệm

Dương Công Đặng

Tài xế

0908.842.074

Trực Lái xe

Dương Hiếu Triệu

Bảo vệ

0389.914.643

Trực Bảo vệ

23/01/2023
(Mùng 2 Tết)

Võ Chí Đại

Phó Giám đốc

0918.931.998

Trực Lãnh đạo

Nguyễn Hữu Nghĩa

Viên chức

0907.550.053

Trực phòng chống dịch

Lê Cẩm Thi

Viên chức

079.3983255

Trực thống kê, báo cáo số liệu PCD

Đặng Lê Thúy Hằng

Viên chức

0902.959.372

Trực xét nghiệm

Dương Công Đặng

Tài xế

0908.842.074

Trực Lái xe

Lê Ngọc Trọng

Bảo vệ

0788.968.960

Trực Bảo vệ

24/01/2023
(Mùng 3 Tết)

Võ Hoàng Hận

Phó Giám đốc

0949.457818

Trực Lãnh đạo

Võ Hoàng Triều

Viên chức

0913.887.379

Trực phòng chống dịch

Lê Cẩm Thi

Viên chức

0793.983255

Trực thống kê, báo cáo số liệu PCD

Nguyễn Ngọc Kha

Viên chức

0946.885.385

Trực xét nghiệm

Huỳnh Thành Giao

Tài xế

0939.865.801

Trực Lái xe

Dương Hiếu Triệu

Bảo vệ

0389.914.643

Trực Bảo vệ

25/01/2023
(Mùng 4 Tết)

Võ Chí Đại

Phó Giám đốc

0918.931.998

Trực Lãnh đạo

Nguyễn Minh Văn

Viên chức

0949.333732

Trực phòng chống dịch

Lê Cẩm Tú

Viên chức

070.2806226

Trực thống kê, báo cáo số liệu PCD

Đào Hồng Diễm 

Viên chức

0939.282676

Trực xét nghiệm

Huỳnh Thành Giao

Tài xế

0939.865.801

Trực Lái xe

Lê Ngọc Trọng

Bảo vệ

0788.968.960

Trực Bảo vệ

26/01/2023
(Mùng 5 Tết)

Võ Chí Đại

Phó Giám đốc

0918.931.998

Trực Lãnh đạo

Phan Quốc Tuấn

Phó Trưởng khoa

0913.816.516

Trực phòng chống dịch

Trương Khánh Lâm

Viên chức

0901.090.040

Trực thống kê, báo cáo số liệu PCD

Trang Thị Quế Chi

Viên chức

0939.129.511

Trực xét nghiệm

Huỳnh Thành Giao

Tài xế

0939.865.801

Trực Lái xe

Dương Hiếu Triệu

Bảo vệ

0389.914.643

Trực Bảo vệ

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]