Thông báo lịch trực tết nguyên đán nhâm dần 2022 từ ngày 29/01/2022 đến 06/02/2022

Thông báo lịch trực tết nguyên đán nhâm dần 2022 từ ngày 29/01/2022 đến 06/02/2022

Số kí hiệu 04.
Ngày ban hành 21/01/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

Ngày

Trực lãnh đạo

Hành chánh

Truy vết,

khử khuẩn

Lấy mẫu XN
 COVID-19

Trực thống kê,
 báo cáo số liệu PCD

 Lái xe

Bảo vệ

29/01/2022
(27 Tết)

Võ Quốc Tuấn

0918.593.309

Trần T.Kim Nương

0917.095.567

 Nguyễn Hoàng Phương

0919.438.656

Ngô Lê Hoài Phương – 0326.741.631

 

Phan Văn Quý – 0988.990.684

Đặng Lê T. Hằng-0902.959.372

Trương Khánh Lâm -  0901.090.040

Lê Cẩm Tú -

0702.806.226

 Huỳnh Thành Giao – 0939.865.801

Dương Văn Tuấn

0918.725392

30/01/2022
(28 Tết)

 Lê T.Thanh Hương

0919.744.977

 Lê T.Thanh Hương

0919.744.977

 Nguyễn Tấn Bảo – 0939.819.990

Lê Văn Sang – 0939.270.990

 Nguyễn V. Cường – 0786.350.289

Trang Thị Quế Chi – 0939.129.511

Trương Khánh Lâm -  0901.090.040

Lê Cẩm Thi -

0793.983.255

 Huỳnh Thành Giao – 0939.865.801

Nguyễn Bình Minh

0327.981176

31/01/2022
(29 Tết)

Nguyễn Văn Lành

0939.070.153

 Lê T.Thanh Hương

0919.744.977

 Võ Quốc Tuấn -

0918.593.309

Nguyễn Ánh Ngân – 0366.355.999

 Nguyễn Văn Chức – 0987.305.052

Nguyễn T.P.Lam – 0944.405.870

Trương Khánh Lâm -  0901.090.040

Phạm Đình Huy -

0939.151.609

 Huỳnh Thành Giao – 0939.865.801

Dương Văn Tuấn

0918.725392

01/02/2022
(Mùng 1 Tết)

 Lê Văn Chúc

0907.268.577

 Nguyễn T.Bé Chúc

0939.267.264

 Nguyễn Hữu Nghĩa – 0907.550.053

Lê Văn Đông – 0901.030.085

 Nguyễn Mỹ Xuyên – 0972.839.719

Đặng Quang Vinh - 907268488

Trương Khánh Lâm -  0901.090.040

Lê Cẩm Tú -

0702.806.226

 Huỳnh Thành Giao – 0939.865.801

Nguyễn Bình Minh

0327.981176

02/02/2022
(Mùng 2 Tết)

 Võ Chí Đại

0918.931.998

 Lê Thị Lưu

0939.268.770

Võ Hoàng Thới – 0942.948.767

Tăng Vũ Phương – 0984.274.328

 Nguyễn T.T Dương – 0989.978.485

Đào Hồng Diễm - 939282676

Trương Khánh Lâm -  0901.090.040

Lê Cẩm Thi -

0793.983.255

 Huỳnh Thành Giao – 0939.865.801

Dương Văn Tuấn

0918.725392

03/02/2022
(Mùng 3 Tết)

Võ Hoàng Hận

0949.457.818

 Nguyễn T.Bé Chúc

0939.267.264

Võ Hoàng Triều – 0913.887.379

 Nguyễn Hoàng Khang – 0975.009.985

 Nguyễn Văn Tứ - 0906.774.139

Nguyễn Ngọc Kha – 0946.885.385

Trương Khánh Lâm -  0901.090.040

Phạm Đình Huy -

0939.151.609

 Dương Công Đặng – 0908.842.074

Nguyễn Bình Minh

0327.981176

04/02/2022
(Mùng 4 Tết)

 Huỳnh T Hồng Đoan

0919.016.088

Trần T.Kim Nương

0917.095.567

 Lê Hoàng Anh – 0908.419.55

Phan Hữu Vinh – 0939.825.657

 Hà Tấn Bình Đẳng – 0939.325.959

Nguyễn Ánh Ngân - 366355999

Trương Khánh Lâm -  0901.090.040

Lê Cẩm Tú -

0702.806.226

 Dương Công Đặng – 0908.842.074

Dương Văn Tuấn

0918.725392

05/02/2022
(Mùng 5 Tết)

 Lê T.Thanh Hương

0919.744.977

 Lê Văn Sang 0939.270.990

 Đặng Bá Phát –

0988.848.584

Nguyễn Chí Hướng – 0782.816.755

 Nguyễn V. Cường – 0786.350.289

Trang Thị Quế Chi – 0939.129.511

Trương Khánh Lâm -  0901.090.040

Lê Cẩm Thi -

0793.983.255

 Dương Công Đặng – 0908.842.074

Nguyễn Bình Minh

0327.981176

06/02/2022
(Mùng 6 Tết)

 Võ Quốc Tuấn

0918.593.309

 Lê T.Thanh Hương

0919.744.977

 Lê Trung Kiên – 0939.455.092

Đỗ Thành Ân – 0939.507.311

 Nguyễn Văn Chức – 0987.305.052

Nguyễn T.P Lam – 0944.405.870

Trương Khánh Lâm -  0901.090.040

Phạm Đình Huy -

0939.151.609

 Dương Công Đặng – 0908.842.074

Dương Văn Tuấn

0918.725392

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]