Thông báo

Thứ sáu - 19/11/2021 14:28
V/v cập nhật công bố đánh giá cấp độ dịch đối với xã, phường, thị trấn; các ấp, khu vực trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang theo hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”
(tính đến 12 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2021)
Thong bao
Thong bao
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP.
Căn cứ Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh khoản b, mục 3, phần II Quy định hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được ban hành theo Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn Tỉnh, Sở Y tế thông báo cập nhật công bố đánh giá cấp độ dịch đối với xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã); các ấp, khu vực (gọi chung là ấp) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” tính đến 12 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2021, như sau:
  1. Cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19
- Cấp 260/75 xã và 386 ấp;
- Cấp 315/75 xã và 139 ấp;
*Ghi chú: không có xã/ấp đánh giá ở mức độ cấp 1 và cấp 4.
Chi tiết danh sách đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang được đăng trên Cổng thông tin điều hành COVID-19 tỉnh Hậu Giang (https://covid-19.haugiang.gov.vn/) và Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hậu Giang (https://soyte.haugiang.gov.vn/).
  1. Các biện pháp hành chính áp dụng theo từng cấp độ dịch
a) Các xã, ấp được cập nhật đánh giá cấp độ dịch cấp 2 tiếp tục thực hiện các biện pháp hành chính theo mức độ dịch cấp 2 tại Công văn số 2324/UBND-NCTH ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn Tỉnh và các văn bản chỉ đạo mới của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn Tỉnh.
b) Các xã, ấp đang có dịch cấp 3 (gồm các xã, ấp chuyển từ cấp 4 về cấp 3 hoặc các xã, ấp cấp 3 không thay đổi so với lần đánh giá trước liền kề) tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng theo mức độ dịch cấp 3 quy định tại Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Công văn số 2324/UBND-NCTH ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn Tỉnh và các văn bản chỉ đạo mới của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn Tỉnh.
c) Các xã, ấp mới nâng cấp độ dịch (từ cấp 2 lên cấp 3) tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng theo từng cấp độ dịch quy định tại Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Công văn số 2324/UBND-NCTH ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn Tỉnh và các văn bản chỉ đạo mới của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh kể từ 12 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2021.
d) Các khu vực thực hiện phong tỏa hoặc thiết lập cách ly y tế do có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng: tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế, “ai ở đâu thì ở yên đó” để phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Công điện số 1168/CĐ-BYT ngày 07 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế của UBND tỉnh.
Sở Y tế tỉnh Hậu Giang xin thông báo để các địa phương, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân được biết để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng theo cấp độ dịch. Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn Tỉnh, Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trong thông báo tiếp theo./.
1
2
3
                                                         
 

Tác giả bài viết: Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

[SITE_BTN_TOOL]