TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HẬU GIANG - CDC HẬU GIANG

http://www.cdchaugiang.org.vn


Chùm ảnh: Hậu Giang kiểm soát tốt dịch covid-19

1 anh
2 anh
3 anh
4 anh
5 anh

Tác giả bài viết: Bá Phát- Bích Thiện