Nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng
 

Phòng, chống bệnh uốn ván

  •   12/11/2023 09:25:00 PM
  •   32
Trực khuẩn uốn ván Clostridium tetani

Bệnh uốn ván là một bệnh cấp tính do ngoại độc tố của vi khuẩn uốn ván (Clostridium tetani) phát triển tại vết thương trong điều kiện yếm khí. Các triệu chứng của bệnh được biểu hiện là những cơn co...

 

Lịch chủng ngừa

  •   05/09/2017 11:39:00 AM
  •   8077
Lịch chủng ngừa

Theo chương trình tiêm chủng quốc gia

 
 
 
[SITE_BTN_TOOL]