TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HẬU GIANG - CDC HẬU GIANG

http://www.cdchaugiang.org.vn


Giám sát, hỗ trợ xét nghiệm HIV và tìm chất ma túy trong đợt đưa quân tới đây

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hậu Giang) sẽ thực hiện kế hoạch giám sát, hỗ trợ công tác xét nghiệm HIV và tìm 4 chất ma túy trong dịp đưa quân năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Ảnh thông báo
Trong thời gian giao nhận quân, CDC Hậu Giang tiến hành giám sát về công tác chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế liên quan đến xét nghiệm HIV và tìm 4 chất ma túy trong nước tiểu cho thanh niên nhập ngũ năm 2022. Giám sát, hỗ trợ trực tiếp về quy trình lấy mẫu, bảo quản, kỹ thuật xét nghiệm HIV và tìm 4 chất ma túy trong nước tiểu cho 100% thanh niên nhập ngũ năm 2022, công tác thống kê báo cáo. Qua đó, đảm bảo việc triển khai và thực hiện tốt kế hoạch đưa quân đạt chất lượng tân binh của tỉnh nhà.
                                                         

Tác giả bài viết: Theo Nhật Minh (Báo Hậu Giang)