TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HẬU GIANG - CDC HẬU GIANG

http://www.cdchaugiang.org.vn


CDC Hậu Giang: Giám sát công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh

Vừa qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hậu Giang) đã thành lập đoàn giám sát công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 27 cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Châu Thành A, Châu Thành và thành phố Ngã Bảy.
Đoàn giám sát tại Trường THCS Đông Phước A, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành.

Đoàn đã thực hiện giám sát tại các trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở), trạm y tế, trung tâm y tế và UBND xã, phường, thị trấn. Nội dung giám sát theo hướng dẫn của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá cụ thể như: Đơn vị có quyết định thành lập BCĐ Phòng, chống tác hại thuốc lá, có phân công nhiệm vụ cụ thể; Xây dựng Kế hoạch hoạt động PCTHTL hàng năm; có ký cam kết thực hiện môi trường không khói thuốc lá, đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, treo biển cấm hút thuốc lá, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá; giám sát thực tế có mẫu tàn thuốc lá, mẩu thuốc lá, mùi thuốc lá, hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc, hành vi quảng cáo về thuốc lá…Thông qua hoạt động giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tổng hợp, đánh giá thực trạng triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, vấn đề đặt ra để tham mưu, đề xuất thực hiện tốt, hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong thời gian tới, từng bước giảm thiểu tác hại của thuốc lá để người dân được sống, làm việc trong môi trường không khói thuốc lá.
Được biết, Đoàn sẽ tiếp tục giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại các huyện còn lại, dự kiến kết thúc vào ngày 20-12 tới.

Tác giả bài viết: Tin, ảnh: Bích Thiện