Ảnh minh hoạ

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 (từ 10-11 đến ngày 10-12-2023) có chủ đề “Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030”

  •   12/12/2023 10:15:00 AM
  •   Đã xem: 392

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 (từ 10-11 đến ngày 10-12-2023) có chủ đề “Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030”. Mục tiêu triển khai Tháng hành động năm nay nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS, chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, giảm tối đa tác động của HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh dịch COVID-19, CDC Hậu Giang vẫn bảo đảm Methadone liên tục hàng ngày cho bệnh nhân điều trị. Ảnh: Bích Thiện

“Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch COVID-19”

  •   06/12/2021 08:26:00 PM
  •   Đã xem: 387

Đây là chủ đề của Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 (10/11-10/12) được Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm phát động trong cả nước.

Ảnh minh hoạ

Giảm cas nhiễm mới và tử vong do bệnh HIV/AIDS

  •   13/04/2021 02:47:00 PM
  •   Đã xem: 444

[SITE_BTN_TOOL]