STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 04 27/01/2023 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 04
2 03 19/01/2023 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 03
3 03. 19/01/2023 Lịch trực tết quí mão năm 2023
4 02 06/01/2023 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc
5 01 02/01/2023 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 01
6 50 23/12/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 50
7 50. 23/12/2022 Lịch trực tết dương lịch năm 2023
8 49 16/12/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 49
9 48 09/12/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 48
10 47 02/12/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 47
11 45 18/11/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 45
12 46 18/11/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 46
13 44 11/11/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 44
14 43 04/11/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 43
15 42 21/10/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 42
16 41 14/10/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 41
17 40 06/10/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 40
18 39 30/09/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 39
19 38 23/09/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 38
20 37 16/09/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 37
21 36 12/09/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 36
22 35 09/09/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 35
23 34 04/09/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 34
24 33 26/08/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 33
25 33. 26/08/2022 Lịch trực lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2022
26 32 19/08/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 32
27 31 12/08/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 31
28 30 29/07/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 30
29 29 22/07/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 29
30 28 15/07/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 28
31 27 08/07/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 27
32 26 01/07/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 26
33 25 24/06/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 25
34 24 17/06/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 24
35 23 10/06/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 23
36 22 03/06/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 22
37 21 27/05/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 21
38 20 20/05/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 20
39 19 13/05/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 19
40 18 06/05/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 18
41 17 02/05/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 17
42 16 22/04/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 16
43 16. 21/04/2022 Lịch trực lễ 30/04 và 01/05/2022
44 15 15/04/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 15
45 14 08/04/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 14
46 13 01/04/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 13
47 12 25/03/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 12
48 11 21/03/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 11
49 10 18/03/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 10
50 09 11/03/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 09
[SITE_BTN_TOOL]