STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 37 16/09/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 37
2 36 12/09/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 36
3 35 09/09/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 35
4 34 04/09/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 34
5 33 26/08/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 33
6 33. 26/08/2022 Lịch trực lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2022
7 32 19/08/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 32
8 31 12/08/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 31
9 30 29/07/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 30
10 29 22/07/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 29
11 28 15/07/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 28
12 27 08/07/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 27
13 26 01/07/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 26
14 25 24/06/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 25
15 24 17/06/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 24
16 23 10/06/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 23
17 22 03/06/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 22
18 21 27/05/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 21
19 20 20/05/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 20
20 19 13/05/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 19
21 18 06/05/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 18
22 17 02/05/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 17
23 16 22/04/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 16
24 16. 21/04/2022 Lịch trực lễ 30/04 và 01/05/2022
25 15 15/04/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 15
26 14 08/04/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 14
27 13 01/04/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 13
28 12 25/03/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 12
29 11 21/03/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 11
30 10 18/03/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 10
31 09 11/03/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 09
32 07 18/02/2022 Lịch làm việc tuần của Ban giám đốc tuần 07
33 06 11/02/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 06
34 05 07/02/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 05
35 04 21/01/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 04
36 04. 21/01/2022 Thông báo lịch trực tết nguyên đán nhâm dần 2022 từ ngày 29/01/2022 đến 06/02/2022
37 03 14/01/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 03
38 02 07/01/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 02
39 01 03/01/2022 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 01
40 47 26/11/2021 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 47
41 46 14/11/2021 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 46
42 45 11/11/2021 Lịch làm việc tuần của ban Giám đốc tuần 45
43 44 05/11/2021 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 44
44 43 29/10/2021 Lịch làm việc Tuần của Ban Giám đốc tuần 43
45 42 22/10/2021 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 42
46 41 08/10/2021 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần41
47 40 01/10/2021 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 40
48 39 24/09/2021 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 39
49 38 17/09/2021 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 38
50 37 10/09/2021 Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 37
[SITE_BTN_TOOL]