Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang

1 logo trang tri


 
Căn cứ Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Hậu Giang.
 
2 gioi thieu

 
[SITE_BTN_TOOL]