Lịch làm việc của ban giám đốc trung tâm kiểm soát tỉnh hậu giang từ ngày 21-02-2022 đến 27-02-2022

Lịch làm việc tuần của Ban giám đốc tuần 07

Số kí hiệu 07
Ngày ban hành 18/02/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

THỜI

GIAN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lành

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Hận

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Chí Đại

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chúc

Thứ hai

21/02/2022

Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Cả tuần).

Sáng: Làm việc tại cơ quan

 Học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm về công tác Phòng chống dịch: Điểm tại Cà Mau

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

22/02/2022

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Tham dự Hội thao chào mừng ngày 27/2. Tại Sở Y tế

Thứ tư

23/02/2022

7 giờ 30’: Họp kiểm điểm việc tham mưu, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid – 19 .Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

24/02/2022

 8 giờ 30’: Tham dự trực tuyến Đoàn công tác Trung ương chúc mừng ngành Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2022 . Điểm tại Phòng họp Tầng 5 Viettel tỉnh Hậu Giang.

Dự họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Điểm tại Hội trường Trung tâm KSBT tỉnh.

Dự họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Điểm tại Hội trường Trung tâm KSBT tỉnh.

- Tham dự Hội thao chào mừng ngày 27/2, Điểm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Dự họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Điểm tại Hội trường Trung tâm KSBT tỉnh.

Thứ sáu

25/02/2022

Làm việc tại cơ quan

13 giờ 30’: Dự họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Làm việc tại cơ quan

 - Dự họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Điểm tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

26/02/2022

Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

 

 

Chủ nhật

27/02/2022

 

Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]