Lịch làm việc của ban giám đốc trung tâm kiểm soát tỉnh hậu giang (từ ngày 24/10/2022 đến 30/10/2022)

Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc tuần 42

Số kí hiệu 42
Ngày ban hành 21/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Người ký Lê Thị Thanh Hương

Nội dung

THỜI

GIAN

GIÁM ĐỐC

Trương Văn Hạnh

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Chí Đại

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Hận

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chúc

Thứ hai

24/10/2022

Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch (cả tuần)

- SángLàm việc tại cơ quan

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

 

- SángPhối hợp Điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV(Prep) lưu động năm 2022 (đợt 2) tại huyện, thị, TP

- Chiều: Phối hợp Điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV(Prep) lưu động năm 2022 (đợt 2) tại huyện, thị, TP

 

 

- SángLàm việc tại cơ quan

 

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

 

 

- SángLàm việc tại cơ quan

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ ba

25/10/2022

- Sáng8h00, Dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính năm 2022. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

 

- Chiều: Dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính năm 2022. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

 

- SángTham dự cùng đoàn  Viện Pasteur  TP. HCM giám sát hỗ trợ Kỹ thuật hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS (HIV INPO 4.0) tại huyện, thị, TP

- Chiều: Tham dự cùng đoàn  Viện Pasteur  TP. HCM giám sát hỗ trợ Kỹ thuật hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS (HIV INPO 4.0) tại huyện, thị, TP

- SángLàm việc tại cơ quan

 

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

- SángLàm việc tại cơ quan

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ tư

26/10/2022

SángDự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính năm 2022. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- Chiều: Dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính năm 2022. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- SángTham dự cùng đoàn  Viện Pasteur  TP. HCM giám sát hỗ trợ Kỹ thuật hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS (HIV INPO 4.0) tại huyện, thị, TP

- Chiều: Tham dự cùng đoàn  Viện Pasteur  TP. HCM giám sát hỗ trợ Kỹ thuật hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS (HIV INPO 4.0) tại huyện, thị, TP

- SángLàm việc tại cơ quan

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

- Sáng9h00, Tham dự Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch và công tác tiêm chủng phòng Covid-19, Điểm tại Phòng họp đơn vị

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

27/10/2022

- SángLàm việc tại cơ quan

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

- SángTham dự cùng đoàn  Viện Pasteur  TP. HCM giám sát hỗ trợ Kỹ thuật hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS (HIV INPO 4.0) tại huyện, thị, TP

- Chiều: Tham dự cùng đoàn  Viện Pasteur  TP. HCM giám sát hỗ trợ Kỹ thuật hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS (HIV INPO 4.0) tại huyện, thị, TP

- SángLàm việc tại cơ quan

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

- SángLàm việc tại cơ quan

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

28/10/2022

- Sáng8h00, Họp báo tuần, Điểm tại Phòng họp đơn vị

 

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

- Sáng8h00, Họp báo tuần, Điểm tại Phòng họp đơn vị

 

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

- Sáng8h00, Họp báo tuần, Điểm tại Phòng họp đơn vị

 

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

- Sáng8h00, Họp báo tuần, Điểm tại Phòng họp đơn vị

 

- Chiu: Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

29/10/2022

 

 - Sáng: Giám sát công tác Phòng, chống Sốt xuất huyết tại Phường 1, Phường 3, Phường 4, Tp. Vị Thanh

- Chiều: Giám sát công tác Phòng, chống Sốt xuất huyết tại Phường 4, Tp. Vị Thanh

 

 

 

 

 

Chủ nhật

30/10/2022

 

 

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Các văn bản cùng lĩnh vực

[SITE_BTN_TOOL]