Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”

Thứ sáu - 21/10/2022 09:23
Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” Trung ương và đại diện Ngân hàng Thế giới đã có cuộc họp với Ban Quản lý Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang để giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án này ở tỉnh vào cuối tuần qua.
Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.
Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.
Theo báo cáo của Ban quản lý Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang, tiến độ thực hiện theo hợp phần, tiểu hợp phần dự án, ở Hợp phần 1 - Đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm 3 hạng mục lớn: Gói thầu HG-XL1 (xây mới 2 trạm y tế) khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện tại 70%, dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 3-2023; Gói thầu HG-XL2 (cải tạo 3 trung tâm y tế) khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện tại 55%, dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 3-2023; Gói thầu nâng cấp, sửa chữa 18 trạm y tế tuyến xã dự kiến khởi công đầu tháng 12-2022 và sẽ nghiệm thu đưa vào sử dụng toàn bộ là cuối tháng 6-2023. Ở Hợp phần 2, gồm: Tiểu hợp phần 2.1 - Mua sắm trang thiết bị chưa thực hiện mua sắm trong năm nay mà phải chuyển sang năm 2023 tình hình khó khăn chung về mua sắm, đấu thầu thuốc; Tiểu hợp phần 2.2 - Đào tạo, tập huấn tiến độ thực hiện đạt 23% kế hoạch. Dự kiến đến tháng 11-2022 sẽ hoàn thành đào tạo, tập huấn cho toàn bộ số lượt học viên còn lại theo kế hoạch đề ra. Đối với Hợp phần 3 thực hiện hỗ trợ xây dựng chính sách, thí điểm các sáng kiến, quản lý và điều phối dự án cơ bản đạt tiến độ.
Tình hình giải ngân vốn năm 2022, theo kế hoạch dự án được giao 26,7 tỉ đồng: Vốn ODA là 20 tỉ đồng, viện trợ không hoàn lại là 1,7 tỉ đồng, vốn đối ứng là 5 tỉ đồng. Lũy kế giải ngân vốn ODA đạt 77% kế hoạch năm; chưa giải ngân vốn viện trợ không hoàn lại; giải ngân vốn đối ứng đạt 59% kế hoạch năm. Ban quản lý dự án thành phần tỉnh dự kiến giải ngân 100% nguồn vốn vay được phê duyệt trong năm 2022.
Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án Trung ương, tiến độ thực hiện và giải ngân hầu hết các hợp phần đều chậm so kế hoạch thực hiện đã được phê duyệt. Ban Quản lý Dự án Trung ương đã chỉ ra những hạn chế tỉnh cần quan tâm tháo gỡ để đảm bảo hoàn thành dự án vào cuối năm 2024. Đề nghị Ban quản lý Dự án thành phần tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân. Trong quá trình thực hiện nếu khó khăn báo cáo để có sự hỗ sẽ hỗ trợ kịp thời của Ban Quản lý Dự án Trung ương.
Trao đổi với Ban Quản lý Dự án Trung ương và đại diện Ngân hàng Thế giới, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cảm ơn và tiếp thu những ý kiến góp ý. Cam kết tỉnh sẽ đảm bảo nguồn vốn đối ứng để thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra. Sẽ chỉ đạo rà soát và đánh giá, xây dựng cụ thể kế hoạch tiến độ theo từng mốc thời gian để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.
Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang có tổng mức đầu tư là 4,04 triệu USD, tương đương trên 91,8 tỉ đồng. Trong đó, vốn vay chuyển đổi IDA theo điều kiện vay IBRD là là 3,18 triệu USD, tương đương hơn 72,2 tỉ đồng. Vốn đối ứng của tỉnh Hậu Giang là 0,86 triệu USD, tương đương gần 20 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có khoảng 1,7 tỉ đồng vốn viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ nâng cao năng lực, đào tạo, áp dụng bảng điểm chất lượng. Dự án do Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tài chính toàn cầu (GFF), Chương trình Y tế của các nhà tài trợ (MDTF), Quỹ Quản lý dược phẩm tài trợ và đồng tài trợ, có thời gian thực hiện 5 năm, từ 2020-2024.

Tác giả bài viết: Theo HỒNG DIỄM (Báo Hậu Giang)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

[SITE_BTN_TOOL]